[23-03-2012 : 03:28 pm]
It's that time of the year again for VACKC. Yep, the Health Fair will be held once again at the Kansas City Chiefs Arrowhead Stadium. It will be on Saturday, April 7, 2012 from 10 AM - 3 PM.

[19-03-2012 : 06:29 pm]
Vietnamese Freedom flag replaces Communist VN flag at MCC-Penn Valley Community College in Kansas City, MO

[19-03-2012 : 06:17 pm]
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2012 sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 31 tháng 3, 2012 vào lúc 6:30 pm tại Hội Trường Cộng Đồng Pioneer Campus 2700 E. 18th St., Kansas City, MO 64127.

[19-03-2012 : 06:13 pm]
Blue-Advantage Plus: Chương trình bảo hiểm y tế dành cho trẻ em ngày nay! con của quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình MO HeathNet dành cho trẻ em?

[16-03-2012 : 05:32 pm]
VỀ VIỆC BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2012-2014.
Quý đồng hương thân mến:
Chiếu theo nội quy của Cộng Đồng Việt Nam (CĐVN), chúng ta phải sớm thành lập Tân Ban Chấp Hành (BCH) nhiệm kỳ 2012-2014 để đảm trách các sinh hoạt của CĐVN và tiếp tục điều hành những dịch vụ cần thiết như:

[15-03-2012 : 05:29 pm]
Để hợp thức hoá cuộc bầu cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng nhiệm kỳ 2012 – 2014, trân trọng kính mời toàn thể qúy đồng hương đến tham dự buổi họp cộng đồng được tổ chức vào lúc:

[15-03-2012 : 04:11 pm]
Nhằm mục đích biểu lộ tình đòan kết và liên hợp với các cộng động Việt Nam tại hải ngoại cũng như bày tỏ sự ủng hộ cho công cuộc tranh đấu nhân quyền của đồng bào trong nước,

[15-03-2012 : 04:07 pm]
Vận Động Chính Phủ Hoa Kỳ Đòi Hỏi Nhân Quyền Cho Việt Nam. Petition to the Obama administration.

[26-01-2008 : 08:50 pm]
Come join us in Celebrating Tet in Kansas City 2008 - Vietnamese New Year - The Year of the Rat

[05-10-2007 : 11:07 pm]
A Sign of the times
Flue season is here
Avoid the waiting room

<< Trang trước   Xem tiếp >>
Các tin đã đưa ngày:
Cong Dong Magazine 2008
Home Top Previous
Bookmark this site Contact