Founding Fathers Kings Hung Vuong 2012 celebration - Giỗ Tổ Hùng Vương 2012

King Hung on Stamp

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2012 sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 31 tháng 3, 2012 vào lúc 6:30 pm tại Hội Trường Cộng Đồng Pioneer Campus 2700 E. 18th St., Kansas City, MO 64127.

Ban Tổ Chức kính mời toàn thể quý Đồng Hương cùng các bạn thanh thiến niên, thiếu nhi đến tham dự để tưởng nhớ đến các Vua Hùng dựng nước.Kính mời!

Print this page    Save this page    Send to a friend

RECENT POSTS:
Community Activities on September 29, 2007  
Commemorating Black April 30th  
Vietnamese Lunar New Year Celebration  
Vietnam's Founding Fathers Celebration  
Helping Katrina and Rita Victims in 2005  


PREVIOUSLY POSTS:
Citizenship Class for Seniors in the Community  
Mayor Cadidates Speaking at Community  
Photos at the Ceremony Accepting the Resolution  
Freedom and Heritage Flag Recognition at City Hall Kansas City, MO  

Home Top Previous
Bookmark this site Contact