Thỉnh Nguyện Thư: We petition the Obama administration to: STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS

Vận Động Chính Phủ Hoa Kỳ Đòi Hỏi Nhân Quyền Cho Việt Nam. Petition to the Obama administration.

(Bản Dịch: Quốc Nguyễn) Từ năm 2007, Chính quyền CSVN Việt Nam liên tục dùng phương cách đàn áp dã man những người đấu tranh cho nhân quyền, bắt bớ và / hay giam cầm những người đáng chú ý như: Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Nobel Prize đề cử Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Bác Sỉ Nguyễn Đan Quế, blogger Điếu Cày, và gần đây nhất nhạc sỉ Việt Khang, anh chỉ đơn thuần biểu lộ sự yêu chuộng tự do và tấm lòng yêu nước qua những nhạc phẩm anh đưa lên mạng lưới internet. Quốc Hội đã phản ứng lại bằng cách đưa ra the Vietnam Human Rights Act, Vietnam Human Rights Sanctions Act và tháng vừa qua, H Res 484. Chúng tôi thỉnh cầu đến ông, ngài Tổng Thống, hãy gây áp lực cái ước vọng gia nhập Trans-Pacific Partnership and Generalized System of Preferences buôc họ phải lập tức và vô điều kiện thả tất cả những nhà vô địch cho nhân quyền đang bị giam giử hay tù đày. Hãy chứng minh cho thế giới Hoa Kỳ đặt tự do lên hàng đầu.

Ký Thỉnh Nguyên Thư: https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH


PETITION To The US Government

Demanding Human Rights For Vietnam Stop Expanding Trade with Vietnam at The Expense of Human Rights (Nguyên Văn: Trúc Hồ) Since 2007, the Vietnamese government has continuously waged brutal crackdown against human rights advocates, arresting and/or detaining notables such as: Rev. Nguyen Van Ly, Nobel Peace Prize nominees Ven.Thich Quang Do and Dr.Nguyen Dan Que, blogger Dieu Cay, and most recently songwriter Viet Khang, who merely expressed love for freedom and patriotism through songs he posted online. Congress has responded by introducing the Vietnam Human Rights Act,Vietnam Human Rights Sanctions Act and just last month, H Res 484. We implore you, Mr. President, to leverage Vietnam’s desire for the Trans-Pacific Partnership and Generalized System of Preferences to force the immediate and unconditional release of all detained or imprisoned human rights champions. Show the world America puts freedom first.

Please sign petition here: https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH
Print this page    Save this page    Send to a friend

RECENT POSTS:
TET - Vietnamese New Year  
Flu Shot Season, Nov. 3rd, 2007  
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  

Home Top Previous
Bookmark this site Contact