Hướng Dẫn Cách Thức Điền Ký Thỉnh Nguyện Thư

Save Viet Khang

Nhằm mục đích biểu lộ tình đòan kết và liên hợp với các cộng động Việt Nam tại hải ngoại cũng như bày tỏ sự ủng hộ cho công cuộc tranh đấu nhân quyền của đồng bào trong nước,

Cộng Đồng Việt Nam Tại Kansas City Và Vùng Phụ Cần sẽ đứng ra phối hợp và vận động đồng hương ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ làm áp lực đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trả tự do cho các tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm. Bất cứ ai 13 tuổi trở lên hiện cu ngụ tại Hoa Kỳ đều có thể tham gia phong trao ký Thỉnh Nguyện Thư. Sau đây là chi tiết về cách thức giúp quý vị và các bạn tự mình ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư trên trang mạng của Tòa Bạch Ốc.

Làm Thế Nào Để Ký Thỉnh Nguyện Thư:
  • Thứ 1: Tạo cho mình một cái địa chỉ Email
  • Thứ 2:Vào trang web http://www.whitehouse.gov
  • Thứ 3: Điền Email vào chổ trống, rồi nhấn nút ENTER
  • Thứ 4: Vào Email để lấy password
  • Thứ 5: Vào Trang https://wwws.whitehouse.gov/petitions
  • Thứ 6: Bấm Vào “OPEN PETITION”. Bạn sẽ phải cho họ email và password.
  • Thứ 7: Trong đây có nhiều petition, Bấm vào petition có tên : STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS
  • Thứ 8: Bấm vào “SIGN PETITION”.
Trong trường hợp không có máy điện toán hoặc bị trở ngại về mặt kỷ thuật, xin mời quý vị đến Văn Phòng Cộng Đồng vào giờ làm việc để được trực tiếp hướng dẫn. Các thiện nguyện viên sẽ chỉ dẫn từng bước một từ lúc khởi đầu vào mạng lưới cho đến khi hoàn tất việc ký tên ngay tại phòng lab của Pioneer Campus. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự tiếp tay hợp lực của toàn thể đồng hương nhằm khơi lên ngọn lửa cùng chung ý chí đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ qua sức mạnh đoàn kết của người Việt hải ngoại và đồng bào trong nước.
Print this page    Save this page    Send to a friend

RECENT POSTS:
Thỉnh Nguyện Thư: We petition the Obama administration to: STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS  
TET - Vietnamese New Year  
Flu Shot Season, Nov. 3rd, 2007  
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  

Home Top Previous
Bookmark this site Contact