Thông Báo Họp Cộng Đồng - Community Townhall Meeting 3-3-2012

VACKC Logo

Để hợp thức hoá cuộc bầu cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng nhiệm kỳ 2012 – 2014, trân trọng kính mời toàn thể qúy đồng hương đến tham dự buổi họp cộng đồng được tổ chức vào lúc:

1 Giờ trưa Thứ Bảy ngày 3 - 3 - 2012
Pioneer Campus (Văn Phòng Cộng Đồng) 2700 E. 18TH Street
Kansas City, MO. 64127
Tel: (816) 231- 3500

Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự tham dự đông đảo của qúy đồng hương trong buổi họp này nhằm biểu lộ tinh đoàn kết trong công cuộc xây dựng và phát triển cộng đồng mỗi ngày một lớn mạnh. Nhân đây chúng tôi cũng xin thành tâm mời gọi và hân hoan đón nhận sự tham gia của các thiện nguyện viên dưới bất cứ hình thức và lãnh vực nào nhằm hợp tác và chia sẻ trách nhiệm trong lý tưởng phục vụ cho quyền lợi thiết thực của đồng hương cũng như những việc công ích chung cho cộng đồng trong tinh thần bất vụ lợi.


Kính mời,

Cộng Đồng Việt Nam Tại Kansas City Và Vùng Phụ Cận.
Print this page    Save this page    Send to a friend

RECENT POSTS:
Hướng Dẫn Cách Thức Điền Ký Thỉnh Nguyện Thư  
Thỉnh Nguyện Thư: We petition the Obama administration to: STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS  
TET - Vietnamese New Year  
Flu Shot Season, Nov. 3rd, 2007  
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  

Home Top Previous
Bookmark this site Contact