Thông Báo Cộng Đồng: v/v Bầu Cử 2012 - 2014

VACKC Logo

VỀ VIỆC BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2012-2014.
Quý đồng hương thân mến:
Chiếu theo nội quy của Cộng Đồng Việt Nam (CĐVN), chúng ta phải sớm thành lập Tân Ban Chấp Hành (BCH) nhiệm kỳ 2012-2014 để đảm trách các sinh hoạt của CĐVN và tiếp tục điều hành những dịch vụ cần thiết như:

dạy các lớp Việt ngữ cho thiếu nhi, chăm sóc sức khỏe cho đồng hương, tổ chức các lễ hội thường niên, xúc tiến dịch vụ thi công dân Hoa Kỳ, xin grants cho CĐVN và nhiều việc khác hữu ích cho đồng hương…

BAN VẬN ĐỘNG BẦU CỬ đã được thành lập vào ngày 03/03/2012 ngõ hầu xúc tiến thực hiện việc bầu cử ban chấp hành mới.

MẪU ĐƠN GHI DANH ỨNG CỬ có đính kèm trên báo hoặc được trao tận tay quý vị tại văn phòng Cộng Đồng.  Hạn cuối nộp đơn là ngày 21/04/2012 vào lúc 12:00 trưa, và bầu cử ngày 05/05/2012. 

Chúng tôi thành khẩn mời gọi quý đồng hương, các bạn thanh niên, giới trẻ có tài, đức, thiện chí xây dựng cộng đồng, xin hãy mạnh dạn ghi danh ứng  cử để cùng nhau hợp tác chung sức phục vụ đồng hương.

Chúng tôi hy vọng với thành phần nhân sự mới, tinh thần mới, phương thức sinh họat mới và BCH mới, sẽ mang lại năng lực mới cho sinh họat cộng đồng nơi thành phố Kansas City của chúng ta.

Download Đơn Ứng Cử, Thể Lệ Ứng CửTrách Nhiệm Của Board of Directors.

Đơn ghi danh xin gởi tới:

Cộng Đồng Việt Nam
Pioneer Campus
2700 E. 18th Street, Suite 230
Kansas City, MO  64127

Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng Việt Nam Kansas City kính mời.
Print this page    Save this page    Send to a friend

RECENT POSTS:
Thông Báo Họp Cộng Đồng - Community Townhall Meeting 3-3-2012  
Hướng Dẫn Cách Thức Điền Ký Thỉnh Nguyện Thư  
Thỉnh Nguyện Thư: We petition the Obama administration to: STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS  
TET - Vietnamese New Year  
Flu Shot Season, Nov. 3rd, 2007  


PREVIOUSLY POSTS:
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  

Home Top Previous
Bookmark this site Contact